web counter

Wesata

Wesata

RING SAJERONING PIDARTA WENTEN SANE KABAOS TETIKESAN PIDARTA SANE PATUT KAPARIDABDABANG MANGDA MAJANTEN BECIK RITAKALA MAKTAYANG. DAGING NYANE WANTAH....A.WESATA, WIRASA, WIRAMA, WISAMA, WIRAGA, WICARAB.WICARA, WIRAGA, WIRAMA, WISATA, WIRASA, WESATAC.WICARA, WIRAGA, WIRAMA, WIRASA, WESATAD.WESATA, WISATA, WISAMA, WESATA, WICARA​

Daftar Isi

1. RING SAJERONING PIDARTA WENTEN SANE KABAOS TETIKESAN PIDARTA SANE PATUT KAPARIDABDABANG MANGDA MAJANTEN BECIK RITAKALA MAKTAYANG. DAGING NYANE WANTAH....A.WESATA, WIRASA, WIRAMA, WISAMA, WIRAGA, WICARAB.WICARA, WIRAGA, WIRAMA, WISATA, WIRASA, WESATAC.WICARA, WIRAGA, WIRAMA, WIRASA, WESATAD.WESATA, WISATA, WISAMA, WESATA, WICARA​


Jawaban:

C. Wicara, wiraga, wirama, wirasa, wesata

Moga membantu

Jawaban:

A.WESATA,WIRASA,WIRAMA,WISAMA,WIRAGA,WICARA


2. 18. Penghayatan ritatkala maktayang pidarta. c. Wesata a. Wirasa b. Wirama d. Wiraga​


Jawaban:

c wesata

Penjelasan:

maaf kalau salah


3. Bahasa tubuh sang sane maktayang pidarta ... A. WirasaB. WiramaC. WesataD. Wiragajangan ngasal yy >:D​


Jawaban:

D.wiraga

Penjelasan:

bahasa tubuh sang sane maktayang pidarta yaiku wirga

SEMOGA MEMBANTU

MAAF KALAU SALAH


4. 1.Ring sor puniki sane kagenahang ring pamahbah, sajabaning ... *A. PujastawaB. Parama SantihC. PangayubagiaD. Panyanggra2.Ring sor puniki sane munggah ring soroh wewehan utawi paweweh ... *A. pangenterB. pangaterC. maselselanD. iringan3.Kipak kipek, tolah tolih, tundak tundik kabaos kruna ... *A. dwi samatra linggaB. dwi maya linggaC dwi sama linggaD dwi purwa4.Yening wenten babaosan krama adat (kelian) jagi ngidih anak istri, babaosan punika kawastanin ... *A. Dharma SantiB. Dharma SuakaC. Dharma TulaD. Dharma Wacana5.Rikala maktayang pidarta sapatutnyane medue semu sane anut tur adung. Sakadi rikala napi masemu girang, sebet, bagia miwah sane tiosan. Indike punika mawasta .... *A. WesataB. SemitaC. WirasaD. Wirama​


Jawaban:

1.A

2.D

3.C

4.B

5.B

bangian ini yang simnsamkan kita


5. Ring agem-ageman mapidarta ngeninin indik intonasi lan suara sang sane maktayang, kawastanin… * 1 poin wicara wirama wiraga wesata ​


Jawaban:

wirama, semoga membantu


6. Dugas banjare sangkep Pan Soni kelihan madingehang. Pan Soni duweg pesan tur nguwasayang daging sajeroning nguwasayang daging bebaosan punika kawastanin...banjare ane anyar mapidarta di Balebanjare. Makejang anake bengongngeraosbebaosane. Kawagedan sang oratora. Wicarab. Wirasac. Wiragad. Wiramae. Wesata​


Jawaban:

A. Wicara... mungkin, maaf kalau salah ya


7. -2. Rasa penghayatan ritatkala maktayang pidarta mangda daging pidarta punika prasdapikayunan sang sane mirengang kawastanin?a. Wicarac. Wesata(e. Wibawab. Wirasad. Wiraga​


Jawaban:

b.

Penjelasan:

Wirasa inggih punika rasa penghayatan ritatkala maktayang pidarta mangda daging pidarta punika prasida nuek pikayunan sang sane mirengang.

Semoga membantu :")


8. Tata titi makarya pidarta sane kapertama inggih punika ? *TemaPamahbahPamuputMurdaRing tata titi makarya pidarta, ngunggahang panganjali/puja pangastuti wenten ring . . . pidarta. *PamuputDaging pidartaMurdaPamahbahPidarta sane kabaktayang nganggen teks kabaos . . . . *MemoriterImpromtuManuskripEkstemporePidarta sane kabaktayang antuk nadak sara kasudi mapidarta kabaos . . . . *ManuskripEkstemporeImpromtuMemoriterIntonasi suara punika keras, lengut, sane kabaktayang olih sang sane maktayang pidarta, agem punika kabaos…. *WesataWiragaWiramaWirasaAgem mapidarta ngeninin indik mimik, semita utawi ekspresi inggih punika . . . . *WiragaWicaraWiramaWirasaBali kabaos swargan jagat. Kruna "swargan jagat" ring bahasa Indonesia kabaos . . . . *dunia mimpisorga duniasorga nerakaindahnya duniaJagat Baline sampun kasub tur kasumbungang rauh ring duranegari, duaning kaasrian palemahannyane. *Pilih PATUT jika jawaban benar, pilih IWANG jika jawaban salah.Gambar Tanpa TeksPATUTIWANGUngkuran puniki, ketah wenten genah nyelang jinah sane kawangun ring desa pakraman, sane mawasta LPD. Kruna “jinah” lian raosne “pipis”. *Pilih PATUT jika jawaban benar, pilih IWANG jika jawaban salah.PATUTIWANGMakarya teks pidarta mangda ngangge basa Bali kasar. *Pilih PATUT jika jawaban benar, pilih IWANG jika jawaban salah.PATUTIWANGTata cara maktayang pidarta makadi . . . . *Pilih 3 pasaur sane patut.pilih 3 jawaban:wirasawiramawikaninwicaraKruna sane kaanggen swasti prapta (salam hormat) ring pidarta puniki . . . . *pilihan:wangiangbaktininpisinggihintresna asihinLPD wantah cutetan saking kruna . . . .Maweweh kauripan krama Bali sane kumanyama, saha ngupapira seni budaya adilihung. Kruna "kumanyama" yening ring bahasa Indonesia kabaos . . . . *​


Jawaban:

PamahbahPamahbahIwangWirasa, wirama, wicaraWangiangSingkatanBersaudara

9. Intonasi suara sané kabaktayang olih sang sané ngawacén pidarta mangda kapireng lengut ring punggelan pidarta, kabaos…. Select one: A. Wiraga B. Wirasa C. Wesata D. Wirama


Jawaban:

b.wirasa

Penjelasan:

Jadikan jawaban terbaik yah...


Video Terkait

Kategori b_daerah