web counter

Unine Suling Kepriye

Unine Suling Kepriye

suling yen di sebul unine? ​

1. suling yen di sebul unine? ​


Jawaban:

merdu

Penjelasan:

jadikan jawaban tercerdas


2. unine wedus kepriye​


Jawaban:

gimana ngurus kambingnya sih artinya

Penjelasan:

Jawaban: Swarane Wedhus = Ngembek

Penjelasan: maaf jika salah


3. kepriye unine kodok ngorek​


JAWABAN

“Kodok ngorek kodok ngorek ngorek neng blumbangan..Theyot theblung theyot theblung theyot theyot theblung…..“

MAAF YA KALO ADA YANG SALAH

JADIKAN JAWABAN TERCERDAS YAAA

4. Kepriye swarane suling iku?


swara suling yo iku tulat tulit


5. Gambang Suling Swara suling kumandhang unine thulat thulit kepenak unine u.......Unine mung Nrenyuhake bareng..... ........... Pethikan lagu kreasi ing dhuwur nggunakake basa A.Ngoko Lugu B.Krama Inggil C.Krama Lugu D.Ngoko Alus


Jawaban:

A. Ngoko lugu

Penjelasan:

Tidak perlu penjelasan


6. kepriye unine aksar Jawa iku​


Jawaban:

Unine aksara jawa iku yaiku rukun gawe santosa


7. 3. Kepriye unine Sumpah Pemudha iku? Wangsulan:​


Jawaban:

Kawula putra-putri Indonesia ngakeni bilih kita sampun tumpah darah satunggal, tanah Indonesia. Kawula putra-putri Indonesia ngaku bangsa siji, bangsa Indonesia. Kawula putra-putri Indonesia ingkang ngugemi basa persatuan inggih menika basa Indonesia.

Penjelasan:

semoga membantu


8. swara suling kepenak unine aksara jawane?​


diatas ,ada liriknya sama aksara jawanya.


9. kepriye unine tulisan Jawa iki​


Jawaban:

Ghofur Lagi Dzikir Nang Mesjd

Semoga Membantu :)

Jangan lupa Jadikan Jawaban Terbaik


10. kepriye unine hukum ekonomi iku


maksud dari pertanyaan nya apa yaBunyi Hukum ekonomi : hubungan sebab-akibat atau pertalian konteks ekonomi yang saling berhubungan satu dengan yang lain dalam kehidupan ekonomi sehari-hari dalam masyarakat. 

11. Kepriye wujude suling iku?


Jawaban:

Wujude suling yaiku bunder cilik lan dowo , lan ono bolongane

Penjelasan:

ngapunten ingkang salah


12. saben piranthi gamelan kwi unine kepriye?​


Jawaban:

???

Penjelasan:

???mon maap gk paham

Jawaban:

gak paham gua

Penjelasan:

maksudnya ap ya


13. kepriye unine yen ditulis latin ​


Jawaban:

tembang macapat iku macane papat papat


14. swarane gambang suling kepriye​


Jawaban:

tulat tulit

Maaf bila salah :)

Jawaban:

saya tidak bisa memahaminya


15. kepriye unine tulisan Jawa iki ​


Jawaban:

dewi Sinta kuwatir banjur dhawuh maring lesmana supaya anggolek

(bagian akhir agak kurang jelas, sy tidak bisa nganu)

semoga membantu


16. "kepriye unine tulisan aksara jawa" gantinen tulisan jawa


Jawaban:

dilampiran

Penjelasan:

semoga membantu

Jawaban ada di lampiran


17. kepriye unine UUD 1945 soal koperasi ing indonesia


Pengelolaan secara demokrasi

karena setiap keanggotaan koperasi
bebas berpendapat, tetapi yang
dimaksud bebas berpendapat harus memakai aturan yang jelas berdasarkan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan demi mewujudkan dan mengambangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

18. 7. Kepriye unine urutaan katelu?​


Answer✅

Insinyur jenenge Jack Kilbu banjur ngganti transistor kanthi kombinasi telung komponen elektronik sing dikembangake, yaiku IC utawa Integrated Circuit. Asile, komputer saya ukurane luwih cilik amarga komponen dipencet ing chip kasebut.

❄️Explanation❄️

Seorang insinyur bernama Jack Kilbu kemudian mengganti transistor dengan kombinasi tiga komponen elektronik yang telah dikembangkannya, yaitu IC atau Integrated Circuit. Hasilnya, ukuran komputer menjadi semakin kecil karena komponen komponennya dipadatkan dalam chip.


19. unine kepriye tulisan jowo ing duwur​


Jawaban:

Kaboku dupangin dadi pidegep sinau supaya ketekanan sing digayuh

Maaf kalau salah


20. . Kepriye unine salam panutup ing sesorah? Wangsulan:​


Nyuwun pangapunten menawi wonten klintu tembung, amargi kawula namunga manungsa ingkang mboten luput saking kalepatan. Inggil mirenganipun kawula aturaken sembah nuwun. Wassalamualaikum wr. wb.

Cekap semanten atur kula, bilih kathah lepatipun kula nyuwun agunging pangapunten. Wassalamu'alaikum wr. wb.

semoga membantu, maaf kalau salah.


Video Terkait

Kategori b_daerah