web counter

Ukara Ing Ngisor Iki Tulisen Nganggo Aksara Jawa Mangan Bubur

Ukara Ing Ngisor Iki Tulisen Nganggo Aksara Jawa Mangan Bubur

39. Ukara ing ngisor iki tulisen nganggo aksara jawa!Mangan bubur.​

1. 39. Ukara ing ngisor iki tulisen nganggo aksara jawa!Mangan bubur.​


Jawaban:

maaf kalo salah

Semoga membantu...


2. ukara ing ngisor Iki tulisen ngango aksara Jawamangan bubur​


Jawaban:

aksara jawa "mangan bubur":)

Penjelasan:

semoga membantu:)


3. Tulisen nganggo aksara jawa ukara ing ngisor iki!Bagus mangan jajan​


Jawaban:

semoga membantu......

maaf kalo salah..


4. Tulisen ukara ing ngisor iki nganggo aksara Jawa:"ada yang bisa?"​


Penjelasan:

Ada = aksara ha + aksara da

yang = aksara ya + cecak

Bisa ? = aksara ba di wulu + aksara Sa + tanda tanya

Silahkan lihat pada gambar.

(Nulis aksara jawa)

(Wangsulane ana ing lampiran)

Ada yang bisa → ꦲꦢꦪꦁꦧꦶꦱ

---------------------------------------------------

Pembahasan

Aksara jawa yaiku aksara kang ditulis nganggo tulisan jawa. Cacahe aksara jawa ana rong puluh, yaiku:

Ha, Na, Ca, Ra, Ka

(Ana utusan)

Da, Ta, Sa, Wa, La

(Padha pasulayan)

Pa, Dha, Ja, Ya, Nya

(Padha digdayane)

Ma, Ga, Ba, Tha, Nga

(Padha dadi bathang)

Nalika nulis utawa maca aksara jawa, sing kudu dimangerteni yaiku pasangan lan sandhangane.

→ Ada yang bisa (ꦲꦢꦪꦁꦧꦶꦱ):

ada, aksara ha, lan aksara da.yang, aksara ya + cecak.bisa, aksara ba + wulu, aksara sa.

→ Sandhangan sing digunakake yaiku sandhangan wulu lan sandhangan cecak.

Detail Jawaban

Mapel: B. Daerah

Kelas: Vll

Bab: Nulis aksara jawa

Kode: 13


5. tulisen ukara ing ngisor iki nganggo "aksara Jawa"​


Nulis aksara Jawa

jawaban terlampir

Pembahasan :

Aksara Jawa ing dhuwur nggunakake aksara Jawa biasa, tanpa aksara murda lan aksara rekan.

1. Kula bocah sing pinter

Kula aksara Ka + suku, aksara Labocah aksara Ba + taling tarung, aksara Ca + wignyansing aksara Sa + wulu + cecakpinter aksara Pa + wulu, aksara Na + pasangan aksara Ra + taling + layar

2. Janaka sinahu sawise sekolah

janaka aksara Ja, Na, Kasinahu aksara Sa + wulu, aksara Na, aksara Ha + sukusawise aksara Sa, Wa + wulu lan aksara Sa + talingsekolah aksara Sa + Pepet, aksara Ka + taling tarung, aksara La + wignyan

3. Biyungku lunga menyang pasar

Biyung aksara Ba + wulu, aksara Ya + suku + cecakLunga aksara La + suku, aksara Ngamenyang aksara Ma + Pepet, Nya + cecakpasar aksara Pa, Sa + layar

4. Saripah maca buku basa Jawa

Saripah aksara Sa, Ra + wulu, aksara Pa + wignyanMaca aksara Ma, CaBuku aksara Ba + suku, Ka + sukuBasa aksara Ba, SaJawa aksara Ja, Wa

Detail Jawaban : Mapel : Bahasa DaerahKelas : 7Materi : Nulis aksara JawaKode kategorisasi : 7. 13. 7

6. Tulisen ukara ing ngisor iki nganggo aksara jawa1. Bubur lima ora pedes​


Jawaban.:

꧋ꦧꦸꦧꦸꦂꦭꦶꦩꦎꦫꦥꦼꦣꦼꦱ꧀>>


7. s. Ukara ing ngisor iki tulisen nganggo aksara jawa!#Anggara lagi mangan jagung.cm​


Maaf apabila ada yg salah dan semoga membantu...


8. Ukara ing ngisor Iki tulisen nganggo aksara jawa!​


Jawaban:

Yoo Ndak Tahu Kok Tanya Saya


9. II. Ukara ing ngisor iki tulisen nganggo aksara Jawa! 1. Mangan roti lima.​


Jawaban terlampir di foto yaaaa

SEMOGA MEMBANTU

Jawaban:

Jawaban ana ing lampiran

_____________________________

》Aksara jawa iku tulisan seng di tulis migunakke tulisan jawa.Aksara jawa ana 20 cacahe.


10. 45. Tulisen ukara ing ngisor iki nganggo aksara Jawa!b. Margana mangan gethuk.​


Jawaban:

Ada di gambar

Penjelasan:

Menggunakan aksara Jawa cara baru atau cara sekolahan Tanpa aksara murda Pembahasan menurut silabel, bukan per kata atau per suku kata

ꦩꦂ [mar] aksara ma + layarꦒ [ga] aksara gaꦤ [na] aksara naꦩ [ma] aksara maꦔ [nga] aksara ngaꦤ꧀ꦒꦼ [n gê] aksara na + pasangan ga + pepetꦛꦸ [thu] aksara tha kandel + sukuꦏ꧀ [k] aksara ka + pangkon

Tembung margana, aksara ma oleh sandhangan layar, nambahi uni -rTembung mangan dipungkasi lan dipateni pasangan amarga durung pungkasane ukaraTembung gethuk diwiwiti pasangan amarga mateni tembung sadurungeAksara ga, nganggo sandhangan pepet, nganggo uni E pepet (ê)Aksara tha, dudu ta, nganggo sandhangan sukuAksara ka, dipateni nganggo pangkon amarga ana ing pungkasane ukara

Sekian

Semoga membantu

Jika ada yg kurang jelas bisa komen aja

Makasih

Detail Jawaban :

Mapel : Bahasa Jawa

Kelas : -

Materi : Aksara Jawa

Kode kategorisasi : -

Kata kunci : margana mangan gethuk aksara jawa


11. ukara ing ngisor iki tulisen nganggo aksara Jawa​


Jawaban:

ituh yah tapi folow aku yah...smg folowers kk juga nambah sayang ini poinnya sedikit nulisnya banyak folow ak ya...✌️✅☑️⬇️

Jawaban:

itu jawabanya

Penjelasan:

semuga membantu,maaf kalau salah


12. tulisen ukara ing ngisor iki nganggo aksara jawa​


WANGSULAN

______________________________________

Jawaban Terlampir

PEMBAHASAN

Aksara Jawa yaiku tulisan jawa utawa aksara tradisional sing berkembang nang Pulau Jawa.

❁ Aksara Jawa cacahe ana 20 :

Ha, Na, Ca, Ra, Ka

Da, Ta, Sa, Wa, La

Pa, Dha, Ja, Ya, Nya

Ma, Ga, Ba, Tha, Nga

❁ Sandhangan Aksara Jawa ana 3 :

1. Sandhangan Swara

2. Sandhangan Panyigeg Wanda

3. Sandhangan Wyanjana

DETAIL JAWABAN

Mapel : Bahasa Daerah

Kelas : 7

Materi : Aksara Jawa

Kode Kategorisasi : 7. 13. 7

______________________________________

✺Semoga Membantu✺


13. Tulisen ukara ing ngisor iki nganggo aksara jawa !Mangan lan nendraSem​


Jawaban:

aku ora isoo (#-3;$(;"($!$;""? / aku gak bisa


14. Tulisen ukara ukara ing ngisor iki nganggo aksara jawa ​


Jawaban:

lihat gambar ya

semoga bermanfaat

Penjelasan:

itu Sura, Sa nya pake aksara murda ya


15. ukara ukara ing ngisor iki tulisen nganggo aksara Jawa​


Jawaban:

jawaban terlampir

PEMBAHASAN :

Aksara Jawa iku cacahe ana 20. Yen digatekake Kabeh vokal kang ngantheni aksara migunakake lafal /a/.

Sandhangan iku kaperang dadi 3 :

1). Sandhangan swara

Cacahe ana 20. Sandhangan Iki kanggo nulis swara i, u, E, e, o.

2). Sandhangan panyigeg Wanda

Kanggo paten h, r, Ng, sakliyane (h, r, Ng).

3). Sandhangan wyanjana

Arupa Cakra, keret lan pengkal.

Pelajari lebih lanjut

https://brainly.co.id/tugas/36118169

https://brainly.co.id/tugas/34983346

https://brainly.co.id/tugas/13263802

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

DETAIL JAWABAN

Mapel : Bahasa Daerah

Kelas : IV

Bab : Bab 2 - Nulis aksara Jawa

Materi : Aksara Jawa

Kode soal: 13

Kode kategorisasi : 4.13.2

Kata kunci : Aksara Jawa, Sandhangan

#AyoBelajar!


16. Ukara ing Ngisor Iki tulisen nganggo aksara jawa​


Jawaban:

ukara ne kui endi??

Penjelasan:

soal lek di kirim. .


17. ukara ukara ing ngisor Iki tulisen nganggo aksara jawa​


Jawaban: untuk jawaban bisa lihat di gambar berikut

Penjelasan:


18. ukara ing ngisor iki tulisen nganggo aksara Jawa​


Jawaban:

seperti ini ya jawabannya


19. ukara ing ngisor iki tulisen nganggo aksara jawa ​


Jawaban:

geh lur 1 jawaban 2 baris

maaf kalo salah

Jawaban:

Maaf jika salah. Semoga membantu


20. ukara ing ngisor iki tulisen nganggo aksara jawa​


Jawaban:

"_"

Penjelasan:

mana soalnya kak


Video Terkait

Kategori b_daerah