web counter

Tuliskan Isi Kandungan Surah Attin Ayat Ke 8

Tuliskan Isi Kandungan Surah Attin Ayat Ke 8

Tuliskan isi kandungan surah attin yng berlafaz ayat ke 4

1. Tuliskan isi kandungan surah attin yng berlafaz ayat ke 4


Jawaban:

kandungan at-tin ayat 4 sesungguhnya allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik baiknya seorang diri.


2. Apakah isi kandungan Surah attin Ayat ke-3​


Isi Kandungan dari ayat yang terdapat di dalam Surah At Tin ayat yang ke 3 adalah Kota Mekkah merupakan tempat yang mulia dan aman yang menjadi tempat kelahiran Nabi. Lafadz dari ayat yang ada di dalam Surah At Tin ayat yang ke 3 adalah وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِۙ.

Pembahasan

Surah At Tin merupakan salah satu surah yang ada di dalam juz 'amma yaitu juz yang terakhir dalam mushaf Al Qur'an. Surah At Tin dalam mushaf Al Qur'an terdiri dari 8 ayat Al Qur'an. Isi kandungan dari 8 ayat yang ada di dalam Surah At Tin adalah:

Dalam Surah At Tin menunjukkan bahwa Allah adalah sang pencipta manusia.Dalam Surah At Tin Allah mencipta manusia pada bentuk yang paling baik atau paling sempurna.Dalam Surah At Tin menunjukkan bahwa orang yang beriman dan berasal saleh akan mendapat pahala yang tidak putus-putus dari Allah kelak di alam akhirat.Dalam Surah At Tin menunjukkan bahwa orang yang tidak beriman dearajatnya akan Allah turunkan serendah-rendahnya derajat.Dalam Surah At Tin menunjukkan bahwa Allah adalah hakim yang paling adil kelak di hari akhirat.Pelajari lebih lanjutMateri tentang isi kandungan Surah Al Baqarah ayat yang ke 30 hinga 32 https://brainly.co.id/tugas/33267206Materi tentang cara menulis ayat Al Qur'an https://brainly.co.id/tugas/30365202Materi tentang isi kandungan Surah Al Maidah ayat yang ke 190, 191 dan 159 https://brainly.co.id/tugas/30963496

===============================

Detail jawaban

Kelas : X

Mata pelajaran : Agama Islam

Bab : Al-Qur'an dan Hadis adalah Pedoman Hidupku

Kode soal : 10.14.4

#TingkatkanPresatasimu


3. Apa isi kandungan ayat ke 2 surah attin​


Ayat = وَطُورِ سِينِينَ

Artinya = "demi bukit Sinai"

Isi Kandungan = Allah bersumpah dengan tin dan zaitun, keduanya termasuk buah buahan yang masyhur, Allah bersumpah Juga dengan gunung thursina(Sinai)yang disana Allah berbicara kepada Musa alaihi salam secara langsung, Allah bersumpah Juga dengan negeri yang aman dari segala ketakutan (yaitu Makkah) tempat turunnya wahyu
Semoga dapat bermanfaat, Aamiin :)

4. Jelaskan isi kandungan Surah attin​


Kandungan Surat At-Tin :

1) Buah tin dan zaitun merupakan ungkapan tentang Damaskus (tempat diutusnya Nabi Nuh as) dan Baitul Maqdis (tempat diutusnya Nabi Isa as).

2) Bukit Sinai yaitu sebuah gunung (bukit) tempat Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa as.

3) Negri yang aman dalam ayat 3 adalah mekkah

4) Manusia adalah makhluk paling baik dan sempurna dalam bentuk

5) Manusia akan berubah jadi paling hina jika tdk dapat mensyukuri nikmat Allah

6) Hanya org berimanlah yg akan tetap menjadi manusia sempurna dan terhindar dari kehinaan

7) Rosulullah adalah uswatun hasanah

8) Hanya Allahlah hakim yg paling adil


5. jelaskan isi kandungan surah attin​


Jawaban:

Surat At Tin mengandung penjelasan bahwa Allah SWT telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya, baik jasmani dan rohani, dengan bentuk yang indah, ukuran yang berbeda dari makhluk ciptaan-Nya yang lain, menganugerahkan sejumlah potensi yang dilengkapi dengan akal dan nafsu, sehingga manusia bisa mendapatkan

Jawaban:

Makna dan kandungan surat At Tin pertama adalah sebagai bentuk rasa syukur. Surat At Tin menjelaskan perintah untuk bersyukur kepada Allah yang telah menciptakan makhluk seperti manusia dan alam semesta dengan sempurna. Maka dari itu, surat ini mengajarkan manusia untuk mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah.


6. tuliskan ayat ayat yang berisi sumpah allah dalam surah attin


ayat 1: Demi (buah) tin dan (buah) zaitun,
ayat 2: demi Gunung Sinai,
ayat 3: dan demi negeri (Makkah) yang aman ini.

7. Tuliskan bunyi surah attin ayat 8​


Jawaban:

Alayyi sallohu bi ahkamil Haakimiin

Penjelasan:

اَلَيۡسَ اللّٰهُ بِاَحۡكَمِ الۡحٰكِمِيۡ

"Bukankah Allah Hakim yang Paling Adil?"Q.S At-Tiin ayat 8


8. Tuliskan Surah attin Ayat 8 menggunakan huruf sambung​


JAWABAN:

Surat At Tin ayat 8

ا ليس الله با حكم الحكمين (٨)

Alaisa Allahu biahkamil hakimiin

Semoga Membantu

9. Tuliskan isi kandungan Surah attin​


Surat at-tin adalah salah satu surat dalam juz 30, merupakan surat ke 95 dalam al-qur'an, terdiri dari 8 ayat

Kandungan Surat At-Tin :

1. Buah tin dan zaitun merupakan ungkapan tentang Damaskus (tempat diutusnya Nabi Nuh as) dan Baitul Maqdis (tempat diutusnya Nabi Isa as).

2. Bukit Sinai yaitu sebuah gunung (bukit) tempat Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa as.

3. Negri yang aman dalam ayat 3 adalah mekkah.

4. Manusia adalah makhluk paling baik dan sempurna dalam bentuk.

5. Manusia akan berubah jadi paling hina jika tdk dapat mensyukuri nikmat Allah.

6.. Hanya org berimanlah yg akan tetap menjadi manusia sempurna dan terhindar dari kehinaan.

7. Rosulullah adalah uswatun hasanah.

8. Hanya Allahlah hakim yg paling adil

#mohon maaf jika saya salah jawaban atau salah ketik

#jadikan jawaban ini yang terbaik

Semangat terus selalu

Jawaban:

1.buah tin dan zaitun

2.bukit Sinai

Penjelasan:

surat at-tin adalah salah satu surat dalam juz 30 merupakan sirat ke 95 dalam alqur-an, terdiri dari 8 ayat

i so 100 you beautiful


10. apa sajakh isi kandungan surah attin? sebutkan


Manusia makhluk yang terbaik rohani dan jasmaninya, tetap mereka akan dijadikan orang yang amat hina/rendah jika tidak beriman dan tidak beramal soleh. Allah ialah hakim yang Maha Adil

Semoga Membantu

11. kandungan surah attin ayat 5​


Jawaban:

Kandungan surah At-tin ayat 5 adalah manusia yang tidak beriman dan menyia-nyiakan waktu akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya oleh Allah (neraka).

Penjelasan:

Jawaban:

Manusia yg tidak beriman dan menyia-nyiakan waktu akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya oleh Allah (neraka).

Maaf klo salah


12. Apa isi pokok kandungan dari surah attin dan surah almaun​


Jawaban:

Surah Al Ma’un adalah surah yang ke 107, berisi 7 ayat (1-7), terdapat pada Juz 30 atau Juz Amma. Diturunkan di kota Mekkah dan termasuk kedalam golongan surah Makkiyah.

Surah ini berisi tentang ancaman terhadap mereka yang menodai nilai-nilai ajaran agama Islam yakni mereka yang menindas anak yatim.

Tidak menolong orang yang meminta-meminta, riya‘ (ingin dipuji sesama manusia) dalam shalatnya, serta enggan menolong dengan barang-barang yang berguna.

______________________________________

Isi kandungan QS. At-Tiin adalah sebagai berikut : 1. Buah tin dan zaitun merupakan kinayah (ungkapan) tentang Damaskus (tempat diutusnya Nabi Nuh as) dan Baitul Maqdis (tempat diutusnya Nabi Isa as). 2. Bukit Sinai yaitu sebuah gunung (bukit) tempat Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa as.

Penjelasan:

At-Tin ayat 1-3 :

1.) Buah tin dan zaitun merupakan ungkapan tentang Damaskus (tempat diutusnya Nabi Nuh as) dan Baitul Maqdis (tempat diutusnya Nabi Isa as).

2.) Bukit Sinai yaitu sebuah gunung (bukit) tempat 3.) Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa as.

Negri yang aman dalam ayat 3 adalah mekkah

Al-Maun :

Isi kandungan Surah Al-Maun adalah mengenai orang-orang yang disebut sebagai PENDUSTA AGAMA yakni orang-orang yang menindas yatim, tidak memberikan pertolongan kepada mereka yang fakir dan peminta-minta, orang riya', orang yang gemar shalat namun tidak berkenan memberi manfaat (hal berguna) pada orang lain.

Maaf yang At-Tin nggak lengkap

Maaf kalau salah

semoga membantu


13. kandungan Surah attin 95 ayat 6 yaitu ​


Jawaban:

Allah tidak menurunkan derajat orang yang beramal shaleh serta beriman kepada Allah dan bagi orang yang beramal shaleh, Allah berikan pahala yang tiada putus-putusnya.

maaf kalo salah

Jawaban:

kandungan surah attin ayat 6 adalah orang orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan akan di kembalikan ke tempat yang setinggi tinggi nya oleh allah (surga) dan orang tersebut akan mendapat pahala yang terus terus mengalir

Penjelasan: semoga benar ya kak jangan lupa follow dan jika jawaban saya yang terbaik klik mahkota ya


14. kandungan dari surah attin dari ayat 1 sampai ayat 5tolong ya kak​


Jawaban:

buah tin dan buah zaitun


15. jelaskan pesan pokok yang terkandung dalam surah attin ayat 8 ​


Jawaban:

Pesan Yg terkandung dalam surah attin ayat 8 :

Allah Swt. Memberikan balasan yang setimpal kepada manusia sesuai perbuatan dan amalannya. Allah Swt akan memberikan putusan yg terbaik dan seadil-adilnya untuk Makhluk-Nya.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَ حْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ

a laisallohu bi-ahkamil-haakimiin

"Bukankah Allah (yang demikian kekuasaanNya) seadil-adil Hakim?"

(QS. At-Tin 95: Ayat 8)

[tex] \mathfrak \pink{semoga \: membantu}[/tex]

Jawaban:

1. kewajiban untuk meneladani akhlak Rasulullah saw

2.perintah untuk mensyukuri semua karunia dari Allah

3.kewajiban beriman terhadap semua keterangan (wahyu) yang diturunkan melalui para rasul

4.kabar tentang pahala bagi orang yang beriman dan beramal saleh


16. Jelaskan makna yang terkandung dalam surah attin ayat 3​


Jawaban:

Gunung sinai adalah tempat Nabi musa

bermunajat, sedangkan mekkah adalah

tempat kelahiran pengutusan Nabi

Muhammad.

maaf kalo salah

semoga membantu:)


17. sebutkan 8 kandungan dari surah attin


Kandungan surat at-tin :

1) Buah tin dan zaitun merupakan ungkapan tentang Damaskus (tempat diutusnya Nabi Nuh as) dan Baitul Maqdis (tempat diutusnya Nabi Isa as). 

2) Bukit Sinai yaitu sebuah gunung (bukit) tempat Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa as.

3) negri yang aman dalam ayat 3 adalah mekkah

4) manusia adalah makhluk paling baik dan sempurna dalam bentuk

5) manusia akan berubah jadi paling hina jika tdk dapat mensyukuri nikmat Allah

6) hanya org berimanlah yg akan tetap menjadi manusia sempurna dan terhindar dari kehinaan

7) rosulullah adalah uswatun hasanah

8) hanya Allahlah hakim yg paling adil 

18. tuliskan ayat kandungan attin​


Untuk penjelasan lebih lengkapnya, berikut ini rangkuman dari kandungan surah At Tin ayat 1-8.

1. Tiga ayat pertama dalam surah At Tin merupakan nama tiga tempat di mana Allah mengutus para nabi dari kalangan Ulul Azmi secara berurutan menurut zamannya. Pertama adalah tempat yang dipenuhi dengan tin dan zaitun dan tempat Allah mengutus Nabi Isa, yaitu Baitul Maqdis.

Kemudian, tempat kedua adalah Tur Sinai, yakni nama bukit tempat Allah SWT berbicara langsung dengan Nabi Musa. Dan yang ketiga ialah Mekah alias kota yang aman. Tempat inilah Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW.

2. Isi sumpah Allah SWT yang menyatakan bahwa Dia telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik dan rupa yang paling sempurna, tegak jalannya, hingga sempurna seluruh anggota tubuhnya.

3. Allah SWT juga berfirman menciptakan neraka Jahannam atau tempat yang paling hina bagi ciptaan-Nya yang sempurna bila mereka tidak taat kepada Allah dan tidak meneladani rasul-Nya.

4. Allah SWT mengingatkan tentang hari pembalasan kelak. Melalui surah At Tin, Allah berfirman bahwa semua tanda-tanda penciptaan-Nya sudah tergambarkan dengan jelas berikut dengan tanda-tanda bahwa semua ciptaan Allah akan kembali pada-Nya. Oleh sebab itu, tidak ada lagi alasan bagi manusia untuk mendustakan hari pembalasan kelak.

5. Allah SWT merupakan Hakim yang paling adil, tidak melampaui batas, dan tidak aniaya terhadap seseorang pun. Termasuk dalam menciptakan hari kiamat dan memberi pembalasan bagi orang-orang yang melanggar perintah-Nya.

semoga membantu:)


19. Tuliskan Surah attin Ayat ke-4​


Jawaban:

semoga membantu yah :/

Jawaban:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Penjelasan:

semoga b4rmanfaat


20. Apakah isi kandungan dari surah attin?


tentang manusia dan keniscayaan pembalasan dan ganjaran yang akan mereka terima dihari akhir nantiManusia makhluk yang terbaik rohaniah dan jasmaniah, tetapi mereka akan dijadikan orang yang amat rendah jika tidak beriman dan beramal saleh; Allah adalah Hakim Yang Maha Adil.


Video Terkait

Kategori b_arab