web counter

Saben Sapada Pupuh Pangkur Dumadi Saka Gatra

Saben Sapada Pupuh Pangkur Dumadi Saka Gatra

Saben sapada pupuh pangkur dumadi saka ... gatra.​

1. Saben sapada pupuh pangkur dumadi saka ... gatra.​


Jawaban:

8 gatra

Penjelasan:

Semoga membantu

Saben sapada pupuh pangkur dumadi saka ... gatra.​

Wangsulan: 7 gatra


2. 2. Tembang pangkur dumadi saka... saben sapada.7 gatrab. 8 gatra99a.​


Jawaban:

7 gatra

Penjelasan:

Guru gatra yaiku wilangan larik/ gatra saben pada.

3. tembang pangkur sapada Dumadi Saka . . . gatra​


Jawaban:

7 Gatra

Penjelasan:

pupuh pangkur woten 7 gatra

dane guru lagu kaliyan guru wilanganilpun:8a,11i,8u,7a,12u,8a,8i


4. saben sapada geguritan,dumadi saka siji (1)​


Jawaban:

Tema

Penjelasan:

Biasanya ada pilhan ganda nya


5. Saben sapada geguritan dumadi saka siji​


Jawaban:

Gagasan Pokok

Maaf Kalau Salah


6. tembang pangkur saben sapada isine...Gatra ​


Jawaban:

7 gatra

Penjelasan:

tembang pangkur itu ada 7 gatra

Maaf kalau salah arigato gozaimazu dandoum idoegel bla yo

Jawaban:

7 gatra

penjelasan:

semoga membantu


7. saben sapada geguritan Dumadi Saka siji​


Gagasan pokok

Penjelasan : Gagasan pokok merupakan inti dari isi dari paragraf. Meski merupakan inti, gagasan pokok tidak dapat berdiri sendiri.

8. Saben sapada geguritan dumadi saka siji


Jawaban:saka siji

Penjelasan:

Mulane siji


9. bahasa JawaTembang pangkur ing dhuwur dumadi saka rong pada saben Sapada anaa.5 gatra b.6 gatra c.7 Gatra. d.8 gatra​


Jawaban:

C. 7 gatra

Penjelasan:

Guru gatra yaiku cacahing gatra ing saben pada.

Contoh:

Pangkur

Mingkar-mingkuring angkara, (1)

Akarane karenan mardi siwi, (2)

Sinawung resmining kidung, (3)

Sinuba sinukarta, (4)

Mrih krekarta pakartining ngelmu luhung, (5)

Kang tumrap neng tanah jawa, (6)

Agama ageming aji. (7)


10. Tembang pangkur saben pada dumadi saka...gatra


Tembang pangkur ada tujuh ( 7 ) gatra

11. Ing tembang Pangkur cacahe gatra Saben sapada....​


Jawaban:

cacahe Gatra ana 7 Gatra


12. saben sapada saka geguritan, dumadi saka siji​


Jawaban:

4 larik, siji garis sing ngemot 8-12 suku kata, puisi a-b-a-b, garis 1 lan 2 yaiku lampiran, garis 3 lan 4 yaiku isi

Penjelasan:

Bahasa Jawa

#MaafSalah #Semoga Membantu #Brainly

Jangan Lupa Subscribe :

Nidi Official

Always Ninis

Adiva Mulya


13. saben sapada dumadi saka​


Jawaban:

sapada=1 paragraf

sagattra= 1 baris


14. saben sapada geguritan, dumadi saka siji


paragraf
smg membantu, maaf kalo salah

15. saben Sapada dumadi saking ..gatra​


Jawaban:

iku artine GURU GATRA maaf saya bahasa jawa


16. Saben sapada dumadi saka.... ×tolong dijawab​


Jawaban:

saka siji.

Penjelasan:

maaf kalau salah


17. Saben sapada geguritan, dumadi saka siji......​


Jawaban:

bajasa nswnndnds adamansp


18. saben sapada tembang dandhang gula dumadi saka.....gatra​


Jawaban:

ad sepuluh guru

╭━┳━┳━━┳━━┳━━╮

┃┃┃┃┃╭╮┃╭╮┃━┳╯

┃┃┃┃┃┣┫┃┣┫┃╭╯╱

╰┻━┻┻╯╰┻╯╰┻╯╱╱

╭━━┳━━┳╮╭━━┳╮╭╮

┃━━┫╭╮┃┃┃╭╮┃╰╯┃

┣━━┃┣┫┃╰┫┣┫┃╭╮┃

╰━━┻╯╰┻━┻╯╰┻╯╰╯


19. Sapada ing tembang pangkur dumadi saka... Gatra​


Jawaban:

7 gatra

maaf kalo salah

7 Gatra

Penjelasan:

Pupuh Pangkur wonten 7 gatra,

dene guru lagu kaliyan guru wilanganipun: 8a, 11i, 8u, 7a, 12u, 8a, 8i.


20. Saben sapada geguritan, dumadi saka siji ....​


saben sapada geguritan, dumadi saka siji tema

maaf klo salah


Video Terkait

Kategori b_daerah