web counter

Jenise Layang

Jenise Layang

jenise layang adhedhasar jenise ana​

1. jenise layang adhedhasar jenise ana​


Sekolah Menengah Pertama B

Layang yaiku satunggaling sarana kangge sambung gunem ingkang wujud sinerat. Kanggo ganti biayane kirim layang kui nganggo prangko.

Pembahasan

Jinise layang iku ana 6 miturut isine, yaitu

Layang iber-iber. Layang iber-iber diarani layang pribadi. Yaiku layang kang isine bab utawa perkara pribadi.Layang kitir. Layang kitir diarani memo miturut bahasa Indonesia. Yaiku layang kang isine cekak aos.Layang lelayu, yaiku layang kang ngabari menawa ana wong kang seda.Layang ulem, yaiku layang kang isine ngundang wong amarga duwe gawe atawa karep. Layang ulem diarani layang sedhahan.Layang paturan, yaiku layang kang isine aweh weruh utawa ngabari samubarang lan isine kudu dingerteni wong akeh.Layang dhawuh, yaiku layang isine dhawuhe dhuwuran marang andhahane.

semoga membantu maaf kalo salah


2. Layang Jawa jenise ana...​


Jawaban:

6

Penjelasan:

jenise layang iku ana 6,yaiku:

1.layang iber-iber

2.layang kitir

3.layang lelayu

4.layang ulem

5.layang paturan

6.layang dhawuh


3. Layang ono akeh jenise. Layang kitir yaiku


layang kitin yaiku layang kang isine cerkak tur aos

4. sebutna jenis jenise layang pribadi


Layang pribadi (layang iber-iber)

ana 2 jinis.

1. Layang pribadi kang sifate ora resmi.

2. Layanh pribadi kang sifate setengah resmi.

Sebutna jenis jenise layang pribadi ?

-----------

Jawab

-----------

•Layang pribadi kuwi layang kang mboten resmi (non formal)

•Layang pribadi kaperangipun layang dados menika

1) Adangiyah

2) Pambuka

3) Isi

4) Panutup

5) Titimangsa

6) Peprenahan

7) Tapak asta

8) Asma terang

------------------------

PEMBAHASAN

------------------------

Miturut jenisipun layang kaperang wonten 2 inggih menika :

1) layang resmi

2) layang mboten resmi

→ Ingkang kelebet layang resmi inggih menika

• Layang tugas

• Layang undangan

• Layang lamaran

→ Ingkang kelebet layang boten resmi inggih menika

• Layang pribadi

• Layang kitir

-------------------------------

Semoga membantu

-------------------------------


5. tulisen jenise layang kang kok ngerteni​


Jawaban:

semoga membantu dan maaf kalau salah


6. sebutna macem macem jenis'e layang lan artine!!! (*nana 7 jenise layang*)


Jawaban:
1 layang pribadi(layangan Iber Iber)
2 layang ulem(undhangan)
3 layang lelayu(kabar kepaten/kabar kematian)
4 layang kitir(telegram)
5 layang paturan(pemberitahuan edaran)
6 layang Dhawuh(perintah)
Jenisse layang mung ana 6

Semoga bermanfaat..


7. sebutno jenise layang minurut wujude


- Layang kiriman/layang iber-iber
- Layang kitir
- Layang ulem
- Layang lelayu

8. sebutkan lan jlentrehna 3 jenise layang​


Jawaban:

maaf ngak jelas pertanyaan nya


9. Senutna jenis jenise layang kiriman


Miturut wujude layang iku ana 6 yaiku :

Layang kitir.

Layang Paturan.

Layang dhawuh.

layang lelayu.

Layang kiriman ganep/ iber iber.

layang ulem.

Penjelasane Layang

Layang kitir isine cekak/ringkes lan ditulis ing dluwang lan kudu ditengeri. Layang iki kaya dene memorandem (kanggo pangeling eling). Layang iki katulis ana ing dluwang bisa awujud embaran kertas cilik. Layang kitir iki ora merlokaku purwaka basa lan wasana basa, dadi mung isi wae. Isine kang wigati dadi mbutuhake wektu kang cepet dikirim lan ditampa. layang kitir iki bisa tanpa amplop (mbukak) utawa nganggo amplop (nutup). Tuladhane layang kitir yaiku : note, resep dokter, lan liyan liyane.

Layang Paturan

Yaiku layang kang isine aweh weruh utawa ngabari samubarang lan isine kudu dingerteni wong akeh.

Layang dhawuh

Layang kang isine dhawuhe dhuwuran marang andhahane (saka wong sing dhuwur pangkate marang ngisorane).

Layang Lelayu

Yaiku layang kang isine menehi kabar lesusahan utawa layange wong sing ngabari kepaten/ kasripahan.

Layang kiriman ganep / Iber iber

yaiku layang kang isine ganep orang mung mligi sawijine bab, naging jangkep (wiwit daka pembukaan,isi, panutup lan paprenah) isine uga nerangake werna werna ya bab kahanane,suka sukane, kesarasan, lan liyan liane.

Layang ulem

Yaiku layang kang isine undhangan pawongan kang lagi arep duwe gawe (mantu, sunathan, lan liya liyane).


10. Miturut jenise layang kudu marang ing


Jawaban:

nang omamu tah yopo e kon iu


11. Subutna jenise layang menurut!


Jenise layang ana 6:

layang iberlayang kitirlayang ulemlayang lelayulayang paturanlayang Dhawuh

Pembahasan

Layang yaiku sarana utawa alat komunikasi gantine rembugan utawa omongan.

➡️Jenise layang ana 6 :

layang iber yaiku layang sing isine nyangkut urusan pribadi.layang kitir yaiku layang sing isine cekak, singkat nanging padat lan gampang dimangerteni.layang ulem yaiku layang sing isine undangan utawa wong duwe gawe utawa hajatan.layang lelayu yaiku layang sing isine wong lagi kesusahan kayata kepaten utawa duka cita.layang paturan yaiku layang sing isine menehi kabar sing kudu dimangerteni wong akeh, kayata Woro Woro utawa perlombaan.layang Dhawuh yaiku layang sing isine saka dhuwuran utawa atasan kanggo andhahane.

Detail Jawaban

Mapel: B. Indonesia

Kelas: 4

Materi: Bab 2 - Cara Menulis Surat Pribadi dan Petunjuk Penggunaan Alat

Kode: 4.1.2


12. miturut jenise layang iku ono piro sebutno​


Jawaban:

onok 6

layang iber iber

layang katir

layang lelayu

layang ulem

layang paturan

layang dhuwuran


13. Jenise layang ana telu apa wae .... *​


Jawaban:

ca

Penjelasan:

sus


14. jelasna apa tegese layang?lan wenehana tuladhane jenise layang​


layang itu surat kabar, surat kabar atau koran dibagi menjadi 2 yaitu

ariwarti : surat kabar yg terbit setiap hari

kalawarti : surat kabar yg terbit tidak setiap hari


15. Sebutna jenise layang adhedhasar tujuan LAN kanggone​.


Jawaban:

Surat peringatan memiliki tujuan untuk mengingatkan kesalahan seseorang.

Bahasa Jawa :

Layang peringatan nduweni tujuwan kanggo ngelingake wong Liya Yen ana kesalahan.

maaf ya ada pake bahasa Jawa soalnya pertanyaan yang kamu tanya bahasa Jawa jadi aku pakein kamu bahasa Jawa ada dijawabannya

Semoga bermanfaat


16. Bahasa jawa. Sebutna jenise layang/surat


• Layang iber-iber
• Layang kitir
• Layang lelayu
• Layang ulem / sedhahan
• Layang kekancir
semoga dpt membantu;)

17. Sebutna jenise layang / surat wangsulan​


Jawaban:

1.layang ulem

2.layang iber-iber

3.layang kitir/telegram

4.layang lelayu


18. Layang jenise ana pira? sebutna lan jelasna​


Jawaban:

Layang yaiku satunggaling sarana kangge sambung gunem ingkang wujud sinerat.

Miturut isine ana 6 jinise layang,yaiku:

1.Layang Iber-Iber

2.Layang Kitir

3.Layang Ulem

4.Layang lelayu

5.Layang Paturan

6.Layang Dhawuh

Penjelasan:

Layang Iber-Iber

Layang iber-iber yaiku layang kang isine bab utawa perkara pribadi.

Layang Kitir

Layang Kitir Layang Kitir yaiku layang kang isine cekak aos, biasane ing B.indonesia diarani MEMO.

Layang Ulem

Layang Ulem Layang Ulem yaiku Ulem kang ngaturake rawuh amarga arep nandang gwe.

Layang Lelayu

Layang Lelayu yaiku Layang sing ngabari wong kesusahan utawa kepaten (kematiann).

Layang Paturan

Layang Paturan yaiku layang kang isine menehi kabar utawa ngabari sing kudu direteni wong akeh.

Layang Dhawuh

Layang Dhawuh yaiku layang saka dhuwuran(pangkate) marang andhahane

`~-ber


19. apa wae sing kalebu jenise layang pribadi​


Undangan rabi,undangan ulang tahun,masaah pribadi sng kudu disampek ke,kepentingan pribadi,undangan acara keluarga


20. miturut jenise layang keperang ono loro yoiku​


Miturut jenise Layang kaperang ana 2 yaiku :

Layang Resmi / Formal Layang Non formal / Ora Resmi

Semoga membantu!


Video Terkait

Kategori bahasa_lain