web counter

Berikut Ciri Dari Dataran Rendah Kecuali

Berikut Ciri Dari Dataran Rendah Kecuali

Berikut ciri dari dataran rendah,kecuali

Daftar Isi

1. Berikut ciri dari dataran rendah,kecuali


Ciri Ciri dataran rendah!!

1. Mempunyai ketinggian tidak lebih dari 200 meter di atas permukaan air laut. Ciri dataran rendah yang paling utama adalah ketinggiannya yang tidak melebihi 200 meter di atas permukaan air laut

2. Suhunya normal

3. Ada banyak aliran sungai

4. Tanahnya sering digunakan sebagai lahan pertanian

Jangan lupa jadikan terbaik + follow yyaaa


2. Ciri masyarakat yang hidup di dataran rendah adalah sebagai berikut, kecuali... *ayo plis jawab????!!​


Jawaban:

Penduduk di daerah dataran rendah yang mengolah lahan pertanian memanfaatkan awal musim penghujan untuk pengolahan tanah pertanian. Hal ini karena kondisi lahan di daerah dataran rendah sangat bergantung dengan musim.

mata pencaharian kebanyakan buruh, pegawai, petani padi, kopi, palawija, jagung, kacang-kacangan, ketela, dll

masyarakat memakai pakaian longgar atau tipis

Mata pencaharian penduduk dataran rendah: petani, pedagang, peternak, buruh. Mata pencaharian penduduk dataran tinggi: petani, peternak pedagang, pekerja perkebunan.

Penjelasan:

semoga membantu :) jangan lupa jadikan jawaban terbaik :)


3. Berikut merupakan ciri-ciri benda cair, kecuali A. permukaan air tenang selalu datar B. mengalir dari tinggi ke rendah C. permukaan air berubah-ubah D. bentuk mengikuti wadahnya


Jawaban:

A.Permukaan air tenang selalu datar

Jawaban:

c.permukaan air berubah rubah

Penjelasan:

semoga benar dan bermanfaat


4. Sebagian besar negara maju terletak di 7. Berikut ciri-ciri negara berkembang, kecualibelahan bumi bagian ....de Timura. pertumbuhan penduduk tinggiBaratb. angka kematian bayi kecilc sebagian besar penduduk sebagai petanid Selatand. pendapatan rata-rata rendah5. Berikut ciri-ciri karakter) benua Australia, & Negara berkembang banyak ditemukandi bertua ..a bentua tersempita Amerika c Afrikab. benua paling datarb. Eropad. AsiaC. benua paling tandusSalah satu contoh negara maju, adalah ...d. benua hitama. Malaysia c Brazilb. Indiad. Australia10. Berikut pulau yang terletak di negaraJepang, kecualia. Pulau Hokaidoc Pulau Honshu0 Pulau Kyushu​


Jawaban:

B.angka kematian bayi kecil

5.d.asia

10.pulau Honshu


5. 1. Indonesia adalah negara yang sebagian wilayahnya berupa lautan sehingga disebut sebagai negara.a. Agrarisb. Nusantarac. maritimd. kepulauan2. Masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagaia. Nelayanb. Dokterc. Petanid. Guru3. Perhatikan gambar di bawah ini !Kenampakan alam dataran rendah pada pulau disamping adalah....a. Pantai Parangtritisb. Pantai SanurPantai Losarid. Pantai CarolinaC.4. Puiau besar urmaonesia yang tidak memiliki gunung berapi adalaha. Sumatrab. KalimantanC. Jawad Sulawesi5. Berikut adalah ciri-ciri iklim tropis, kecuali...a. udaranya panas antara 20°C-23°Cb. banyak curah hujanc. kelembaban udaranya rendah.d. mendapat sianr matahari sepanjang tahun6. Berikut adalah karakteristik flora di Indonesia bagian timur adalah....a. Jenis meranti-merantian sangat banyakb. Terdapat berbagai jenis nangkaTumbuhan anggrek yang melimnah​


Jawaban:

1.A. Maritim

2.A. Nelayam

3.B. Pantai sanur

4.B. Kalimantan

5.A udaranya panas

6. (SOAL TIDAK DAPAT DI JAWAB KARENA PILIHAN GANDA TIDAK JELAS ATAU SALAH)


6. 1. Selain sektor industri, perekonomian jepang juga ditunjang dari sektor pertanian yang sangat maju. Berikut ini adalah beberapa faktor yg mendukung kemajuan sektor pertanian jepang, kecuali... A. Memiliki tanah yang subur B. Memiliki dataran rendah yg sangat luas C. Pengobalahan lahan ditunjang dgn mekanisasi pertanian 2. Salah satu faktor yang menunjang, negara jepang maju dibidang perikanan adalah perairan jepang yg kaya ikan. Hal tersebut dikarenakan... A. Jepang terletak didaerah lintang utara B. Jepang memiliki iklimyg bervariasi C. Adanya pertemuan arus hangat dan arus dingin D. Jepang mempunyai teknologi pengolahan ikanyg canggih 3. Rendahnya pendapatan perkapita terkait dengan hal2 berikut, kecuali... A. Minimnya ketersediaan sumber2 alam B. Rendahnya tingkat pendidikan C. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran D. Tingginya angka beban ketergantungan 4. Sebagai negara yg menganut paham ekonomi kapitalis dan perdagangan bebas, AS menjalin hubungan dagang dengan hampir semua negara di dunia. Berikut yg bukan termasuk komoditas ekspor negara AS adalah... A. Mesin2 otomatif B. Persenjataan C. Bahan2 baku industri D. Bahan2 kimia 5. Salah satu ciri negara2 berkembang adalah produktivitas masyarakatnya masih didominasi barang2 primer, hal ini dikarenakan... A. Keterbatasan fasilitas umum B. Kualitas penduduk masih rendah C. Miskin kekayaan alam D. Sebagian besar penduduk bercorak agraris 6. Pada umumnya, sektor industri yg dikembangkan di negara2 berkembang adalah industri yg bersifat padat karya. Hal tersebut dikarenakan alasan... A. Modal yg kurang B. Kemajuan teknologi C. Penduduk yg banyak D. Tingkat pendidikan yg rendah


1 B. Memiliki dataran rendah yg sangat luas
2 C. Adanya pertemuan arus hangat dan arus dingin
3 D. Tingginya angka beban ketergantungan
4 B. Persenjataan
5 B. Kualitas penduduk masih rendah
C. Penduduk yg banyak7. Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang tepat !19. Contoh aktivitas kegiatan ekonomi dibidang jasa adalah .A DokterB. PedagangC.PetaniD. Nelayan20. Berikut kegiatan ekonomi yang sesuai untuk wilayah dataran rendah,kecuali..A. PertanianB. PerkantoranC.PerkebunanD. Pelayaran21. Potensi sumber alam hayati yang merupakan salah satu makanan ciri khas kabupaten Subangadalah..........A. Buah nanasB. Wajit CisaatC.Salak pondoh D.SisingaanIsilah dengan jawaban yang tepat !22. Contoh pemanfaatan sumber daya air bendungan adalah untuk23. Pulau yang berada di tengah Danau Toba adalah pulau...​


jawab :

19. A. dokter

20. B. perkantoran

21. A. buah nanas

22. Sumber daya air menjadi salah satu sumber pembangkit tenaga listrik yang disebut dengan PLTA

23. pulau samosir

nb : maaf ya kalo ada yang keliru


8. 1.Berdasarkan peta angin di indonesia akan mengalami musim? a.Panas b.Dingin c.Hujan d.Pancaroba 2.Keadaan rata rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama (25 tahun) disebut? a.Cuaca b.Iklim c.Musim d.Angin 3.Secara astronomis negara indonesia terletak/berada di wilayah yang beriklim? a.Tropis b.Sub tropis c.Sedang d.Dingin 4.Di daerah dataran rendah orang dapat melakukan kegiatan ekonomi sebagai berikut, kecuali.. a.Bertani atau bersawah b.Berdagang c.Berternak d.Nelayan 5.Daratan yang ketinggiannya antara 0 - 200 M dpl dan biasanya berada di dekat pantai di sebut .. a.Gunung b.Dataran rendah c.Dataran tinggi d.Sungaii 6.Berdasarkan relief permukaan bumi, kota bandung memiliki banyak ,, a.Dataran tinggi b.Dataran rendah c.Perbukitan d.Pegunungan 7.Sebutkan fauna tipe asiatis! 8."Masyarakat telah mengenal cara mengolah logam, mereka dapat membuat kapak perunggu,bejana perunggu,arca perunggu,dan perhiasan" Pernyataan diatas adalah ciri masyarakat masa pra-aksara pada masa.. a.Masa berburu dan meramu b.Masa semi menetap c.Masa menetap dan bercocok tanam d.Masa perundagian 9.Ciri ciri umum masyarakat pra-aksara adalah sebagai berikut, kecuali.. a.Tidak mengenal tulisan b.Hidup secara nomaden c.Tidak memiliki kebudayaan d.Hidup bergabtung pada alam 10.Sebelum masuknya kebudayaan india, masyarakat indonesia menganut kepercayaan pada roh leluhur yang di wujudkan dalam bentuk benda. Aliran kepercayaan semacam itu di sebut ... a.Animisme b.Totemisme c.Dinamisme d.Samanisme


1. c. hujan
2. b. iklim
3. a. tropis
4. d. nelayan
5. b. dataran rendah
6. c. perbukitan
7. Gajah, Harimau, kangguru
8. d. masa perundagaian
9. c, tidak memiliki kebudayaan 
10. a, animisme1.c.hujan
2.b.iklim
3.a.tropis
4.d.Nelayan
5 .d.daratan rendah
6.c.perbukitan
7. harimau kangguru gajah
8. d.masa perundagian
9 c.tidak memiliki kebudayaan
10 .a. Animisme

9. Ulangan Tengah Semester A. Berilah tanda silang (6) huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang benarl 1. Banyak dibangun parit-parit kecil untuk 9. Berikut yang bukan merupakan cin-ciri dari mengalirkan air sungai ke sawah atau kebun flora Asiatis, adalah merupakan fungsi sungai sebagai .... a. memiliki berbagai jenis tumbuhan kayu a. budidaya ikan b. objek wisata 6. PLTA d. irigasi a. kamboja b. dahlia 2. Salah satu flora ciri khas di kawasan Indonesia 10. Berikut jenis pertanian yang dapa timur adalah ... dikembangkan di dataran tinggi, kecuali.... a. teh dan kopi b. sayuran C. anggrek d. jati 3. Kegiatan pemanfaatan alam dari perut bumi disebut a. pertambangan b. peternakan 6. kehutanan d. pertanian yang berharga bersifat heterogen 4. Suhu rata-rata tahunan yang tinggi akibat letak akan karakteristik dari..... b. & selalu hijau sepanjang tahun d. bersifat homogen palawija d. kakao dan kina 11. Salah satu dampak positif daerah tujuan d mobilitas penduduk, yaitu a. berkurangnya lapangan pekerjan b. kepadatan lalu lintas meningkat c. terjadinya peningkatan kepad penduduk d. jumlah tenaga kerja meningkat *** 12. Berikut merupakan ciri kualitas pendudu rendah, kecuali a. kekurangan makanan dan pakaia nerumahan jelek, kotor, dan kum​


Jawaban:

Jangan nanya ulangan itu nyontek

Penjelasan:


10. Berikut ini hal yang benar tentang tanaman kangkung, kecuali ... A. Tanamn kangkung dapat dibudidayakan di air dan di daratB. Tanaman kangkung dapat dipanen pada usia 27 hariC. tanaman kangkung yang di air dan di darat memiliki ciri-ciri dan karakteristik yang sama baik pada dan dan batangnyaD. Tanaman kangkung tumbuh dengan baik di dataran rendah​


Jawaban:

D tanaman kangkung tumbuh dengan baik di dataran rendah

Penjelasan:

smoga sukses terus

Jawaban:

jawaban nyah yaitu yang D


11. Berikut ini adalah ciri-ciri dataran rendah, kecuali . A. Banyak pegunungan B. Banyak dialiri sungai C. Mata pencaharian penduduknya petani D. digunakan untuk kegiatan industry dan perdagangan​


Jawaban:

A. banyak pegunungan

Perhatikan: berani hapus jawaban ini, mohon jangan di hapus


12. Matapencaharian sebagai seorang nelayan, adalah pengaruh potensi Sumber Daya Alam terhadap matapencaharian Masyarakat di daerah ... * 5 poin a. Dataran Rendah b. Dataran Tinggi c. Perkotaan d. Pesisir Pantai Ampar ampar pisang Pisangku balum masak Masak sabigi dihurung bari-bari Masak sabigi dihurung bari-bari Mangga lepak mangga lepok Patah kayu bengkok Bengkok dimakan api ................................ Isilah titik-titik Lirik Lagu daerah di atas adalah ... * 5 poin a. Mangga lepak mangga lepok b. Apinya canculupan c. Bengkok dimakan api d. Patah kayu bengkok Ciri-ciri lagu daerah di Indonesia adalah sebagai berikut, kecuali ... * 5 poin a. Lagu daerah menggunakan bahasa dan dialek setempat b. Lagu daerah diwariskan secara turun temurun dari nenek moyang secara lisan c. Lagu daerah biasanya diiringi oleh musik daerah setempat d. Lagu daerah menggunakan bahasa kekinian dan aransemen musik Kelompok manusia yang memiliki persamaan ciri dan budaya disebut ... * 5 poin a. Organisasi Masyarakat b. Keanekaragaman Bangsa c. Suku Bangsa d. Perkumpulan Musyawarah RT


Jawaban:

1 .D

2. B

3 . D

4.

maaf pa lun ganggu


13. 3.sebagai sebuah negara maju, Amerika serikat memiliki beberapa kota penting yang tersebar di berbagai wilayah kota-kota yang memiliki peranan ekonomi yg sangat penting berikut ini,kecuali A.new york B.los angelesC.bremenD.chicago4.Kondisi fisik wilayah negara Amerika serikat salah satunya bercirikan adanya perubahan suhu yang mencolok. hal ini,kecuali... A.posisi astronomis Amerika serikat yang dekat dengan matahariB.Adanya pertemuan arus panas dan arus dingin C.Adanya iklim laut yang sedangD.Adanya angin tornado5.Relief wilayah Inggris terbagi dua,yaituA.Bagian selatan bergunung-gunung,bagian Utara dataran rendahB.Bagian barat Utara bergunung-gunung, bagian timur dataran rendahC.Bagian Utara bergunung-gunung, bagian selatan dataran rendah D.Bagian timur bergunung-gunung, bagian barat dataran rendah​


Jawaban:

3. C.bremen

4. B.Adanya pertemuan arus panas dan arus dingin

5. C.Bagian Utara bergunung-gunung, bagian selatan dataran rendah


14. 1.Berikut ini termasuk sumber dayaalam yang tidak dapat diperbarui,kecuali ...a.2. Sumber daya alam nonhayatimemiliki ciri-ciri sebagai berikut,kecuali ....a. merupakan benda hidupb. merupakan benda tak hidupc. berasal dari alamd. merupakan sumber daya alamtidak dapat diperbarui3. Tumbuhan termasuk sumber dayaalam ....b.C.a. nonhayatib. hayatic. abiotikd. tidak dapat diperbarui4. Sayuran dan buah-buahan terdapatdi ....a. dataran rendahb. dataran tinggic. pesisir pantaid. gurund.***Tema 6 Cita-Citaku 4 - 2CRDA. Berilah tanda silang (X) pada huruf jawaban yang benar!​


Jawaban:

1. Kecuali air,udara,tanah dll.

2.kecuali B

3.B

4.A

Penjelasan:

1.-

2.merupakan benda tak hidup

3.hayati karena tumbuhan hidup

4.sayuran dan buah"han terdapat di dataran rendah karena atmosfer tebal

maaf kalo jawabanya kurang tepat

semoga membantu;)


15. 1,Budi memiliki jiwa toleransi pada teman-temannya, termasuk yang berbeda agama. Budi menjalankan nilai-nilai Pancasila pada sila ….. *a. Pertamab. Keduac. Ketigad. Keempat2. Memiliki sikap solidaritas dan ikut membantu korban bencana alam adalah contoh pengamalan Pancasila sila ke-… *a. Pertamab. Keduac. Ketigad. Keempat3. Pak Jaya ingin mendirikan peternakan sapi di samping rumahnya. Sebagian warga menolak karena khawatir akan menimbulkan polusi udara karena baunya. Pak Jaya bersikukuh tetap mendirikan peternakan sehingga warga menjadi cukup kesal. Sikap Pak Jaya tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai sila keempat Pancasila yaitu .... *a. Mengutamakan musyawarahb. Berbuat adil terhadap rakyatc. Mengedepankan kemajuan masyarakatd. Berbuat dengan percaya diri4. Memanfaatkan kekayaan Indonesia yang penuh rasa tanggung jawab merupakan salah satu nilai moral Pancasila sila ke .... *a. Duab. Tigac. Empatd. Lima5. Dibawah ini merupakan kandungan yang terdapat dalam Pancasila sila kedua yaitu .... *a. Bermusyawarah dan mementingkan kepentingan orang banyakb. Persamaan derajatc. Mencintai produk Indonesiad. Kerukunan antar umat beragama6.Bacalah teks laporan berikut! Keanekaragaman Jenis Tanaman di Indonesia (Paragraf 1) Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki bentang alam berupa daratan dan perairan. Wilayah daratan dibagi menjadi dataran rendah dan dataran tinggi. Kondisi udara di dataran rendah dan dataran tinggi berbeda. Umumnya, udara di daerah dataran tinggi lebih sejuk daripada udara di dataran rendah. Perbedaan tersebut menyebabkan adanya keanekaragaman jenis tanaman yang hidup di dataran rendah dan dataran tinggi. (Paragraf 2) Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0-200 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar wilayah di Indonesia terletak di dataran rendah. Berbagai jenis tanaman hidup subur di dataran rendah. Jenis tanaman tersebut antara lain padi, jagung, ketela pohon, kelapa, dan tebu. Dataran tinggi adalah daratan yang memiliki ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Sebagian wilayah di berbagai daerah di Indonesia berupa dataran tinggi. Terdapat beberapa jenis tanaman yang hidup di dataran tinggi. Jenis tanaman yang hidup di dataran tinggi contohnya teh, kopi, sayuran, dan buahbuahan. 6. Gagasan pokok paragraf pertama teks laporan tersebut adalah .... *a. Pembagian wilayah daratanb. Bentang alam Indonesiac. Perbedaan udara dataran tinggi dan dataran rendahd. Jenis tanaman di Indonesia7. Paragraf kedua teks laporan tersebut membahas tentang.... *a. Keanekaragaman jenis tanaman di Indonesiab. Jenis-jenis tanah di Indonesiac. Ciri-ciri dataran rendahd. Jenis tanaman di dataran rendah8. Berikut ini ciri ciri teks laporan investigasi, kecuali … *a. Struktur laporan terdiri atas definisi umum, deskripsi bagian, dan kesimpulanb. Memuat informasi berdasarkan faktac. Fakta ditulis berdasarkan hasil penelitiand. Terdapat unsur fiksi9. Bunga rafflesia hidup di Taman Nasional Bengkulu. Bunga ini mempunyai ukuran diameter bunga hampir mencapai 1 meter. Bunga raflesia disebut juga sebagai bunga bangkai karena baunya yang sangat kuat. Saat ini bunga bangkai terancam punah karena habitatnya terbatas, pembangunan yang dilakukan oleh manusia berakibat buruk terhadap habitat tanaman ini. Tanaman dan hewan langka banyak diburu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ide pokok paragraf di atas adalah… *a. Bunga bangkai yang baub. Bunga bangkai yang yang tinggic. Bunga bangkai yang terancam hidupnyad. Bunga raflesia yang diburu10. Bunga raflesia disebut juga bunga bangkai karena .... *a. Berbentuk seperti bangkaib. Terlihat seperti hewan matic. Memiliki bau yang sangat menyengatd. Tidak bisa hidup11. Perkembangbiakan vegetatif adalah … *a. Perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinanb. Perkembangbiakan tumbuhan tanpa bantuan manusiac. Perkembangbiakan makhluk hidup secara kawin atau seksuald. Perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia12. Jahe, Laos dan Kunyit adalah jenis tanaman jenis tanaman yang berkembangbiak secara … *a. Okulasib. Mengentenc. Merundukd. Akar Tinggaltolong bantu jawab kakak!!!​


Jawaban:

1 a

2 b

3 a

4 d

5 c

6 c

7 c

8 a

9 a

10 c

11 a

12 c

Penjelasan:

maaf kalo salah

Jawaban:

1.a

2.d

3.d

4.d.

5.c

6.d

7.a

8.d.

9.a

10.a

11.d

12.a

Penjelasan:


16. soal1. Berikut ini adalah akibat tumbukan antarlempeng dari letak geologis Indonesia, kecuali ....A. membentuk rangkaian pegunungan B. terjadi letusan gunung berapi C. menimbulkan gempa bumiD. menimbulkan banjir 2. Berikut ini adalah gunung yang berada di jalur pegunungan Sirkum Mediterania, kecuali ....A. Sindoro B. Lokon C. Merapi D. Slamet 3. Daerah di muka bumi berikut yang lebih cepat menjadi daerah perkotaan adalah ....A. dataran rendah B. dataran tinggi C. perbukitan D. pegunungan4. Aktivitas berikut terdapat di dataran tinggi, kecuali ....A. permukiman warga B. pariwisata C. pertanian lahan basah D. pertanian lahan kering5. Berikut ini iklim yang mempengaruhi tingginya curah hujan di Indonesia, kecuali ....A. iklim musim B. iklim tropis C. iklim subtropis D. iklim laut6. Saat ini banyak tanaman klengkeng yang dijumpai di daerah Kendal. Semakin menyebarnya tanaman klengkeng di dataran rendah sangat dipengaruhi oleh faktor ....A. manusia B. jenis tanah C. iklim D. relief7. Persebaran flora Indo-Malayan meliputi pulau berikut ini, kecuali ....A. Sumatera B. Sulawesi C. Kalimantan D. Jawa 8. Berikut ini yang termasuk karakteristik flora Indo-Australian adalah ....A. terdapat berbagai jenis rotanB. terdapat berbagai jenis nangkaC. banyak jenis meranti-merantian D. banyak terdapat tumbuhan sagu 9. Berikut ini adalah pemanfaatan flora di Indonesia, kecuali ....A. sebagai bahan furniturB. sebagai bahan bangunanC. sebagai bahan makananD. sebagai bahan keramik10. Garis Wallacea memisahkan antara wilayah ....A. fauna Asiatis dengan Australis B. fauna Australis dengan Peralihan C. fauna Asiatis dan PeralihanD. fauna Indonesia barat dan timur11. Fauna Peralihan tersebar di wilayah ....A. Nusa Tenggara, Sulawesi, MalukuB. Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua C. Sumatera, Kalimantan, SulawesiD. Sumatera, Jawa dan Kalimantan 12. Gambar hewan-hewan di atas merupakan fauna tipe ....A. Asiatis B. Australis C. PeralihanD. Endemik13. Berikut ini adalah ciri fauna Asiatis ....A. terdapat bermacam-macam keraB. banyak binatang berkantungC. banyak burung berwarna-warniD. binatang menyusui kecil-kecil14. Berikut ini adalah berbagai macam pekerjaan yang timbul akibat interaksi antarruang, kecuali ....A. tukang ojek onlineB. tukang laundryC. baby sitterD. petani15. Berikut ini beberapa perubahan akibat interaksi antarruang, kecuali ....A. munculnya kota-kota metropolitanB. sarana transportasi yang semakin modernC. lahan pertanian semakin luasD. semakin lunturnya budaya asli daerahgambar nomer 12 diatas ↑tolong dibantu ya kakak​


Jawaban:

1.A. membentuk rangkaian pegunungan 2.C. Merapi

3.A. dataran rendah

4.C. pertanian lahan basah

5.D. iklim laut

6.B. jenis tanah

7.C. Kalimantan

8.C. banyak jenis meranti-merantian

9.B. sebagai bahan bangunan

10.A. fauna Asiatis dengan Australis

11.D. Sumatera, Jawa dan Kalimantan 12.B. Australis

13.D. binatang menyusui kecil-kecil

14.D. petani

15.C. lahan pertanian semakin luas

Penjelasan:

No copas✔️

Semoga Paham✔️


17. 1. Tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal disebut.... a. wilayah b. tempat C. habitat d. ruang2. Dengan adanya perbedaan karakteristik ruang di permukaan bumi, maka setiap ruang...a. memiliki keterkaitan dengan ruang lainnya.b. tidak memiliki keterkaitan antarruangc. tidak bergantung pada ruang laind. tidak dapat berhubungan dengan ruang lain3. Salah satu penyebab terjadinya interaksi antarruang adalaha. setiap wilayah memiliki iklim yang samab. setiap masyarakat memiliki kebutuh an yang samac. setiap wilayah memiliki karakteristik/ciri khas yang berbedad. setiap barang yang dijual dipasar berasal dari daerah yang sama4. Indonesia berada di antara dua samudra, yaitu Samudra....a. Pasifik dan Atlantik b. Pasifik dan ArtikC. Hindia dan Arktikd. Pasifik dan Hindia5. Berikut beberapa alasan terjadinya aktivitas pertanian dan permukiman di daerah dataran rendah, kecuali .... a. topografinya yang relatif datarb. daerah dataran rendah padaumumnya subur karena proses sedimentasiC. sarana dan prasarana sosial daerah dataran rendah lebih mudah diusahakand. lahannya sangat cocok untuk budi daya mutiara dan rumput laut​


Jawaban:

1.d

2.a

3.c

4.d.

5.d.

Semoga membantu

Jawaban:

1. d. ruang

2. a. memiliki keterkaitan dengan ruang lainya

3. c. setiap wilayah memiliki karakteristik/ciri khas yang berbeda

4. d. pasifik dan hindia

5. d. lahanya sangat cocok untuk budi daya mutiara dan rumput laut

- semoga membantu !


18. 2. Daerah tropis hanya memiliki dua musim, yaituC.a.a. musim panas dan musim dinginb. musim panas dan musim hujanC. musim penghujan dan musim semid. musim panas dan musim gugur3. Daerah yang memiliki empat musim, yaitumusim panas, musim dingin, musim gugur, danmusim semi adalaha. tropisb. subtropiskutubd. dingin4. Letak geografis kota Semarang sekitar ....7° BT dan 110° LSb. 110° BT dan 7° LSC. 7° LU dan 110° BBd. 110° BB dan 7° LU5. Letak geografis Kabupaten Pati sekitar ....a. 6° LS dan 111° BTb. 111° LS dan 6° BTC. 6º LU dan 111° BBd. 111° LU dan 6° BB6. Berikut ini termasuk kenampakan alam diwilayah daratan, kecualiLa dataran tinggib. pantaiC. tanjungd. teluk7. Contoh kenampakan alam di wilayah perairanadalaha. rawab. deltaC. gunungd. dataran rendah8. Ciri-ciri dataran rendah adalah terletak padaketinggian ... di atas permukaan laut.a. 300-600 meterb. kurang dari 200 meterC. lebih dari 600 meterd. lebih dari 700 meter​


Jawaban:

2. C. Musim Panas dan Musim hujan

3. B. Subtropis

4. B. 110° BT dan 7° LS

5. A. 6°LS dan 111° BT

6. B. Pantai

7. A. Rawa

8. B. Kurang dari 200 meter

Penjelasan :

2. Tropis adalah kawasan garis khatulistiwa

7. Rawa adalah penampakan alam perairan

8. Dataran rendah bisa sebagai lahan perkebunan

Moga membantu ^o^


19. ad. jagungC3. Berikut ini tanaman yang dapat hidup di daerahdataran rendah, kecuali7. Sebagian besar penduduk yang tinggal di daerahpadisonspantai bekerja sebagaib. teha. nelayanc. karyawanc. kelapab. petanid. penghasil jasa8. Ciri-ciri daerah daratan tinggi adalah4. Permukaan bumi yang ketinggiannya kurang daria. berbatasan langsung dengan samudrab. memiliki ketinggian 500 meter di atas200 meter di atas permukaan laut disebut....permukaan lauta. pantaic. banyak penduduk yang bekerja sebagaib lembahnelayandataran tinggid. terdapat banyak tumbuhan kaktus dan lumutd. dataran rendah9. Jagung, padi, dan karet adalah tanaman yang5. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman teh cocok ditanam di daerahadalah ....a. pantaia. 20-21°Cb. dataran rendahb. 13-15°Cdataran tinggiC. 30-31°Cd. daerah sawahd. 40-42°C10. Sayuran dan buah-buahan adalah tanaman yang6. Strawberry umumnya tumbuh di daerahcocok ditanam di daeraha. lembaha. pantaib. dataran rendahb. pegununganc. pantaic. dataran tinggid. daerah sawahdataran rendah tolong dijawab karena mau di kumpulkan hari ini​


Jawaban:

7.bekerja sebagai nelayan


20. (1) sebagai akibat dari kegiatan interaksi antara manusia dan lingkungan alam sekitarnya yang kurang baik maka hal ini bisa saja menyebabkana semakin banyaknya pengangguranb bencana gunung meletusC bencana banjir dan tanah longsord semakin maraknya kriminalitas(2) salah satu dampak negatif jika wilayah pantai dijadikan sebagai objek wisata adalaha kegiatan ekonomi masyarakat semakin meningkatb merusak sumber daya alam yang ada di laut c membuka lapangan pekerjaande semakin bertambahnya pembangunan tempat penginapan (3) berikut ini merupakan ciri-ciri wilayah dataran rendah kecualia memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter diatas permukaan air lautb areanya relatif datarc dekat dengan daerah pegunungand tersedia air yang cukup(4) salah satu contoh kegiatan interaksi sosial dalam hal pengaturan pengairan sawah yang disebut dengan istilah subak terdapat di wilayah a Sumatera b Jawa c Bali d Kalimantan(5) kegiatan nelayan ketika menangkap ikan di laut sebaiknya menggunakan peralatan tradisional seperti dibawah ini kecuali a perahu b jalan c jaring pukat harimau tolong jawab dengar benar ya semua​


Jawaban:

1. C

2. B

3.C

4. C

5. B

jawaban ini sangat berharga jadi gunakanlah dengan baik wahai dekel !


Video Terkait

Kategori ips