web counter

Aksara Dentawyanjana

Aksara Dentawyanjana

Geneya aksara Jawa diarani aksara Dentawyanjana?​

Daftar Isi

1. Geneya aksara Jawa diarani aksara Dentawyanjana?​


Jawaban:

akrasa Jawa uga diarani akrasa legena utawa akrasa carakan

Penjelasan:

maaf kalo salah, semoga membantu ☺


2. Tulisen aksara jawa dentawyanjana


Aksara Dentawyanjana utawa Aksara Jawa (hanacaraka) yaiku aksara jawa kang cacahe 20 saka aksara Ha nganti Nga


3. menyebutkan jumlah aksara Jawa dentawyanjana​


Jawaban:

Aksara Dentawyanjana utawa Aksara Jawa (hanacaraka) yaiku aksara jawa kang cacahe 20 saka aksara Ha nganti Nga.

Penjelasan:

#Semoga bermanfaat

#Semoga bermanfaat#Semangat belajar


4. Tuliskan nama lengkap kalian beserta nama desanya dengan aksara dentawyanjana, aksara rekan, dan aksara swara . Nama:Joko Prastyo Desa:Beji


Instal aplikasi
*nulis aksara jawa*
Nanti tinggal tls hurufnya dan udah lngsung ada aksara jawa nya...

5. Aksara dentawyanjana yaiku aksara jawa sing awujud ...


Jawaban:

Aksara dentawyanjana yaiku aksara gunane kanggo nulis tembung utawa ukara kang awujud basa tulis

Penjelasan:

Aksara Dentawyanjana utawa Aksara Jawa (hanacaraka) yaiku aksara jawa kang cacahe 20 saka aksara Ha nganti Nga. Dentawyanjan gunane kanggo nulis tembung utawa ukara kang awujud basa tulis. Dene siji-sijine Aksara Jawa iki uga diarani Aksara Legena kang tegese aksara kang isih durung diwenehi sandhangan apa-apa. Sanajan durung oleh sandhangan apa-apa nanging uga bisa dienggo nulis tembung utawa ukara.


6. Aksara dentawyanjana angka 1 lan 3 diwaca​


Jawaban:

Ja dan Dha

Penjelasan:

semoga membantu, maaf kalau salah


7. 5. aksara kasebut klebu sandhangan dentawyanjana legena a. panyigeg b. d. wyanjana​


Penjelasan:

ekonomi hewan tumbuhan bunga


8. Genio aksara jawa diarani aksara dentawyanjanatolong dijawab thx! ​


Jawaban:

Sumbarawa Keografi Sumtoil breker


9. Aksara Jawa sing arane dentawyanjana iku cacahe ana . . . *​


Aksara Jawa sing arane dentawyanjana iku cacahe ana 20, yaiku :

Ha, Na, Ca, Ra, Ka

Da, Ta, Sa, Wa, La

Pa, Dha, Ja, Ya, Nya

Ma, Ga, Ba, Tha, Nga

Maaf kalau salah, semoga membantu


10. tulis dalam bentuk tabel•aksara jawa (dentawyanjana)•sandhangan:swara,panyigeg wyanjana•pasangn​


Jawaban:

Jawaban difoto atas ya, tinggal ditulis di tabel aja, semoga membantu


11. Aksara Jawa Dentawyanjana cacahe ana ...


Jawaban:

ꦢꦺꦤ꧀ꦠꦮꦾꦚ꧀ꦗꦤ​ꦕꦕꦲꦺ​ꦲꦤ

Penjelasan:

Semoga membantu


12. 7. Ing ngisor iki kang ora kalebu aksara dentawyanjana yaiku ​


Jawaban:

a.

Penjelasan:

jawaban b, c, dan d adalah aksara jawa (aksara dentawyanjana), sedangkan jawaban a adalah pasangan


13. 41. Aksara jawa legena uga di arani.....a. Aksara kunoc. aksara Dentawyanjanab. Aksara murdha d. aksara kawi.​


Jawaban:

Aksara Jawa legena uga diarani Aksara Dhentawiyanjana.


14. Tulisen nggo aksara dentawyanjana1. Wulan Rajab2. Raden abimayu​


semoga membantu maaf klo slh


15. 5. Ing ngisor iki kang kalebu aksaradentawyanjana yaiku ....​


Penjelasan:

Alfabet Huruf Jawa (Dentawyanjana)

Dentawyanjana artinya suara gigi (denta = gigi, wyanjana = suara). Istilah ini digunakan untuk menyebut huruf Jawa (carakan Jawa). Agar dapat menulis (dan membaca) huruf Jawa perlu diketahui tentang perangkat huruf Jawa. Adapun perangkat huruf Jawa tersebut yaitu dentawyanjana, pasangan, sandhangan, angka, huruf rekaan, huruf murda. Di samping mengenal perangkat huruf Jawa, perlu diketahui juga kaidah-kaidah penulisan bahasa Jawa dengan huruf Jawa.

Dentawyanjana berjumlah 20 buah. Kedua puluh huruf Jawa tersebut seperti berikut.

ꦀ ꦁ ꦂ ꦃꦄ ꦅ ꦆ ꦇ ꦈ ꦉ

ꦊ ꦋ ꦌ ꦍ ꦎ ꦏ ꦐ ꦑ ꦒ ꦓ


16. 1. Aksara dentawyanjana yaiku aksara Jawa sing awujud .... a. aksara swara b. aksara murda c. aksara rekan d. aksara dhasar​


Jawaban:

d.aksara dhasar

Penjelasan:

aksara Jawa kang cacah e 20


17. tulisen 2 tembung kang bisa ditulis nggunakake mawa aksara dentawyanjana


Jawaban:

aksara jawa kang cacahe 20 saka aksara Ha nganti Nga

Aksara Jawa iki uga diarani Aksara Legena kang tegese aksara kang isih durung diwenehi sandhangan apa-apa.

Penjelasan:

maaf kalau jawaban saya salah

semoga membantu


18. Kang ora kalebu jeneng liyane aksara Jawa, yaiku ... . a. Aksara Carakan b. Aksara Murda c. Aksara Nglegena d. Aksara Dentawyanjana​


Jawaban:

c. Aksara Nglegena

Penjelasan:

Aksara Nglegna adalah huruf yang masih murni atau dasar.


19. aksara kang diarani uga dentawyanjana,yaiku​


Penjelasan:

Aksara Dentawyanjana utawa Aksara Jawa (hanacaraka) yaiku aksara jawa kang cacahe 20 saka aksara Ha nganti Nga. Dentawyanjan gunane kanggo nulis tembung utawa ukara kang awujud basa tulis. Dene siji-sijine Aksara Jawa iki uga diarani Aksara Legena kang tegese aksara kang isih durung diwenehi sandhangan apa-apa. Sanajan durung oleh sandhangan apa-apa nanging uga bisa dienggo nulis tembung utawa ukara.


20. 19. Aksara Jawa tanpa sandhangan diarani ....a. carakanb. nglegenac. pasangand. dentawyanjana​


Jawaban:

b.nglegena

Penjelasan:

tanpa sandhangan / telanjang


Video Terkait

Kategori bahasa_lain